Magdalena Myślińska

Psycholog i psychoterapeuta humanistyczno-egzystencjalny. Skończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA.

 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA.

Od 2010 roku pracuje terapeutycznie. Zaczynała od wspierania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadziła pomoc psychologiczną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz konsultacje psychologiczne i warsztaty umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w Fundacji Aktywizacja. Odbyła staż kliniczny na Całodobowym oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Otwocku jako psychoterapeuta oraz prowadzi treningi umiejętności społecznych w Fundacji Scolar.

Pomaga poprzez wspieranie w lepszym rozumieniu samego siebie, uznając partnerstwo w relacji terapeuta-klient. Zdrowie psychiczne oznacza dla niej bycie w dobrym kontakcie z samym sobą oraz bycie świadomym swoich emocji oraz wartości. Integruje różne nurty psychoterapii, ale szczególnie bliskie jej są: terapia skoncentrowana na emocjach, Gestalt oraz Focusing. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.